• Kategorie
  • Krajoznawstwo tradycja i współczesność

58.00 -10% 52.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
58
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 9 szt.
ISBN 9788380852600

Podręcznik wpisuje się w ramy programowe obowiązującego przedmiotu „krajoznawstwo” na studiach I stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”.

Książka prezentuje rozwój krajoznawstwa w perspektywie przemian historycznych. Przedstawia dziejowe uwarunkowania polskiego krajoznawstwa, tradycyjne formy uprawiania krajoznawstwa i przekazywania wiedzy krajoznawczej (np. opowieść, eksponaty muzealne), a także innowacje wykorzystywane w gromadzeniu i popularyzacji wiedzy krajoznawczej (multimedia, aplikacje mobilne, drony, rzeczywistość rozszerzona).

Opisując szereg krajowych inicjatyw podejmowanych w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski, autorka wskazuje m.in.:
- jak uprawiać i upowszechniać krajoznawstwo, by uczyło i bawiło;
- jak zainteresować swoją rodzinę, klasę, gości skarbami historii i pięknem przyrody;
- jak zaprojektować ciekawy program poznawczy podczas wyjazdu;
- jak nie zatracić dziedzictwa, któremu na imię Polska.

  • Autorzy: Hanna Prószyńska-Bordas
  • Format: B5
  • Objętość: 288
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2016
  • Wydawca: Difin

Rozdział 1. Krajoznawstwo – sens i wartość

1.1. Pojęcie krajoznawstwa
1.2. Krajoznawstwo a nauka
1.3. Krajoznawstwo a turystyka
1.4. Misja i cele krajoznawstwa
1.5. Formy i kierunki pracy krajoznawczej
1.6. Reguły popularyzacji krajoznawstwa
1.7. Działalność krajoznawcza jako narzędzie edukacji
1.8. Funkcje społeczno-kulturowe działalności krajoznawczej
1.9. Postawa krajoznawcza
1.10. Oblicze współczesnego krajoznawstwa i jego rola w społeczeństwie

Rozdział 2. Migawki z dziejów polskiego krajoznawstwa

2.1. Średniowieczne opisy krain i kronikarstwo
2.2. Renesans – poszukiwanie wiedzy
2.3. Barok
2.4. Inicjatywy okresu oświecenia
2.5. Pasjonaci doby romantyzmu
2.6. Kształtowanie się zorganizowanego ruchu krajoznawczego
2.6.1. Pozytywistyczne prądy społeczne w dziedzinie wiedzy o kraju
2.6.2. Towarzystwo Tatrzańskie – pionier krajoznawstwa i turystyki
2.6.3. Inne stowarzyszenia wędrownicze
2.7. Krajoznawstwo na początku XX w.
2.7.1. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
2.7.2. Turystyczno-krajoznawcze organizacje studenckie
2.7.3. Inne inicjatywy popularyzujące krajoznawstwo
2.8. Krajoznawstwo w Drugiej Rzeczypospolitej
2.8.1. Uwarunkowania rozwoju krajoznawstwa w okresie międzywojennym
2.8.2. Kierunki rozwoju krajoznawstwa w II RP
2.8.3. Główne rysy działalności towarzystw krajoznawczych w II RP
2.8.4. Krajoznawstwo w środowisku młodzieżowym
2.8.5. Inne organizacje turystyczno-krajoznawcze
2.9. Krajoznawstwo w latach 1945–1989
2.9.1. Warunki rozwoju działalności turystyczno-krajoznawczej w PRL
2.9.2. Specyfika działalności programowej PTTK w  PRL
2.9.3. Działalność turystyczno-poznawcza w różnych środowiskach w PRL
2.10. Nowe trendy w krajoznawstwie przełomu tysiącleci

Rozdział 3. Krajoznawstwo a regionalizm

3.1. Regionalizm i jego dążenia
3.2. Idea regionalizmu w odniesieniu do krajoznawstwa
3.3. Kierunki współczesnego regionalizmu krajoznawczego
3.4. Mała ojczyzna
3.5. Edukacja regionalna

Rozdział 4. Funkcjonowanie krajoznawstwa

4.1. Organizatorzy i promotorzy krajoznawstwa
4.2. Kierunki działalności krajoznawczej w PTTK
4.3. System oświaty i organizacje młodzieżowe
4.3.1. Krajoznawstwo we współczesnej szkole
4.3.2. Harcerstwo
4.4. Wybrane środowiska zaangażowane w popularyzację dziedzictwa
4.4.1. Kościoły i dziedzictwo religijne
4.4.2. Wojsko Polskie i dziedzictwo militarne
4.4.3. Wybrane stowarzyszenia
4.5. Muzea, centra interpretacji i atrakcje tematyczne
4.6. Wybrane placówki kultury
4.7. Ośrodki edukacji ekologicznej i środowiskowej
4.8. Obszary leśne i chronione oraz osobliwości przyrodnicze

Rozdział 5. Udostępnianie i uprzystępnianie dziedzictwa

5.1. Walory krajoznawcze
5.2. Dziedzictwo i jego rola społeczna
5.3. Pozyskiwanie danych krajoznawczych
5.4. Udostępnianie przestrzeni i obiektów dla krajoznawstwa
5.4.1. Szlaki turystyczne linearne
5.4.2. Ścieżki edukacyjne
5.4.3. Trasy miejskie
5.4.4. Szlaki tematyczne
5.5. Uprzystępnianie walorów krajoznawczych – interpretacja dziedzictwa
5.5.1. Zasady uprzystępniania dziedzictwa
5.5.2. Plan uprzystępniania waloru krajoznawczego
5.5.3. Przewodnictwo
5.5.4. Żywa interpretacja
5.6. Program krajoznawczy imprezy zorganizowanej
5.6.1. Zasady programowania krajoznawczego imprez
5.6.2. Zajęcia plenerowe, wycieczki krajoznawcze, gry terenowe

Rozdział 6. Sposoby i środki upowszechniania krajoznawstwa

6.1. Słowo wypowiadane
6.2. Przekaz pisemny
6.3. Przekaz wizualny
6.4. Przekaz audiowizualny
6.5. Media elektroniczne
6.6. Aplikacje na bazie pozycjonowania satelitarnego
6.7. Odznaki krajoznawcze
6.8. Krajoznawstwo dla dzieci
6.9. Krajoznawstwo osób o specjalnych potrzebach

Ważniejsze pozycje bibliograficzne
Indeks