• Kategorie
 • Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery

97.20
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 5 szt.
ISBN 9788371609718

Monografia „Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla" zawiera wyniki i wnioski wieloletnich badań polskiego zespołu naukowców nad rolą lasów w wycofywaniu dwutlenku węgla z atmosfery i gromadzeniu go w środowisku, przede wszystkim w biomasie lasu i w glebie, przyczyniając się do zahamowania globalnego ocieplenia i przeciwdziałając katastrofie klimatycznej. W roku 2009 decyzją Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych rozpoczęto takie badania w lasach państwowych, koordynowane przez Pracownię Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierunkiem profesora Janusza Olejnika

 • Autorzy: Janusz Olejnik, Stanisław Małek
 • Format: 16.5x23.5cm
 • Objętość: 398
 • Oprawa: Twarda
 • Rok wydania: 2020
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 1. Wstęp (Janusz Olejnik, Stanisław Małek)
 2. Ekosystemy leśne i procesy w nich zachodzące ze szczególnym uwzględnieniem bilansu energii i wody oraz zmian klimatu (Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak, Stanisław Małek, Paulina Dukat, Janusz Olejnik)

2.1. Wprowadzenie       

2.2. Rozkład lasów na kuli ziemskiej i tempo ich zanikania         

2.3. Procesy przepływu energii i wody przez system gleba - roślina - atmosfera

2.4. Zmiany klimatu - punkty krytyczne systemu ziemskiego      

2.5. Zmiany klimatu a globalny bilans dwutlenku węgla - czynniki warunkujące procesy emisji i absorpcji            

 1. Globalne zasoby i dynamika obiegu węgla w ekosystemach leśnych (Klaudia Ziemblińska, Andrzej M. Jagodziński, Marek Urbaniak, Stanisław Małek, Paulina Dukat, Janusz Olejnik)

3.1. Globalny bilans węgla - Global Carbon Project       

3.2. Bilans dwutlenku węgla w ekosystemach leśnych oraz jego determinanty ..

3.3. Globalne zasoby i dynamika obiegu węgla w ekosystemach leśnych           

 1. Wpływ gospodarki leśnej na sekwestrację węgla w ekosystemach leśnych (Andrzej M. Jagodziński, Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak, Janusz Olejnik) ..
 2. Sieć stacji pomiarowych w lasach sosnowych (Marek Urbaniak, Klaudia Ziemblińska, Paulina Dukat, Janusz Olejnik)

5.1. Wprowadzenie       

5.2. Obszar badawczy Tuczno - Nadleśnictwo Tuczno  

5.3. Obszar badawczy Tleni i Tlen2 - Nadleśnictwo Trzebciny

5.4. Obszar badawczy Mezyk - Nadleśnictwo Potrzebowice

5.5. Warunki siedliskowe obszarów badawczych

 1. Badania zawartości węgla w wierzchnich poziomach gleb wokół stacji pomiarowych: Tuczno, Mezyk, Tleni i Tlen2 [Stanisław Małek, Michał Jasik, Marek Pająk, Bartłomiej Woś)

6.1. Wprowadzenie

6.2. Metodyka

6.3. Wyniki

6.4. Podsumowanie i wnioski

 1. Zapas węgla w biomasie drzewostanów sosnowych o różnym wieku wokół stacji pomiarowych: Tuczno, Mezyk, Tleni i Tlen2 (Stanisław Małek, Marek Pająk, Bartłomiej Woś, Michał Jasik)

7.1. Wprowadzenie

7.2. Teren badań

7.3. Metodyka

7.4. Wyniki

7.5. Dyskusja

7.6. Podsumowanie i wnioski

 1. Określenie wybranych cech strukturalnych i biometrycznych oraz indeksów wegetacyjnych ekosystemów leśnych na powierzchniach badawczych Tleni, Tlen2, Mezyk oraz Tuczno na podstawie zdjęć wysokiej rozdzielczości pozyskanych z bezzałogowych platform latających (Grzegorz B. Durło)

8.1. Wprowadzenie

8.2. Teren badań

8.3. Metodyka

8.4. Wyniki

8.5. Podsumowanie i wnioski

 1. Szata roślinna powierzchni badawczych w Tucznie, Mężyku i Tleniu (Dorota Wrońska-Pilarek)

9.1. Wprowadzenie

9.2. Materiały i metody

9.3. Wyniki

9.3. Podsumowanie

 1. Strumienie wymiany dwutlenku węgla drzewostanów sosnowych wokół stacji pomiarowych: Tuczno, Mezyk, Tleni i Tlen2 (Marek Urbaniak, Klaudia Ziemblińska, Paulina Dukat, Janusz Olejnik)

10.1. Strumienie materii i energii oraz metody ich pomiarów

10.2. Wyniki pomiarów na stacji Tuczno           

10.3. Wyniki pomiarów na stacji Mezyk 

10.4. Wyniki pomiarów na stacjach Tleni i Tlen2

10.5. Pomiary dendrometryczne           

10.6. Sekwestracja węgla w drzewostanach sosnowych oszacowana przy użyciu modelu CBM-CFS3

10.7. Wymiana CO2 między drzewostanem sosnowym a atmosferą w ujęciu chronosekwencyjnym

10.8. Aneks - Metodyczne podstawy metody kowariancji wirów, pomiarów dendrometrycznych oraz zastosowana aparatura pomiarowa   

 1. Zmiany zawartości węgla organicznego w porolnych glebach leśnych na powierzchni testowej Tuczno (Jolanta Komisarek, Katarzyna Wiatrowska)

11.1. Wprowadzenie     

11.2. Materiały i metody           

11.3. Wyniki i dyskusja

11.4. Podsumowanie    

 1. Roztocze glebowe jako bioindykator aktywności biologicznej gleb w drzewostanie sosnowym w Tucznie (Maciej Skorupski, Paweł Strzeliński, Stanisław Małek)

12.1. Wstęp i cel pracy 

12.2. Materiał i metoda

12.3. Wyniki badań      

12.4. Dyskusja

12.5. Podsumowanie    

 1. Charakterystyka biometryczna drzewostanu sosnowego w Tucznie (Paweł Strzeliński, Kamil Kondracki, Rafał Borkowski)

13.1. Wstęp i cel badań

13.2. Metodyka

13.3. Wyniki

13.4. Podsumowanie i wnioski

 1. Opad organiczny i jego dekompozycja w drzewostanach sosnowych w Tucznie (Paweł Horodecki, Maciej Skorupski, Stanisław Małek, Janusz Olejnik, Andrzej M. Jagodziński)

14.1. Wprowadzenie

14.2. Materiały i metody

14.3. Wyniki

14.4. Dyskusja

 1. Wpływ podrostu bukowego w drzewostanach sosnowych na gruntach porolnych w Tucznie na chemizm wód opadowych i glebowych (Stanisław Małek, Michał Jasik, Klaudia Ziemblińska, Janusz Olejnik, Elżbieta Pastwik)

15.1. Wprowadzenie

15.2. Materiał i metody

15.3. Analiza danych

15.4. Wyniki

15.5. Dyskusja

15.6. Podsumowanie i wnioski

 1. Podsumowanie badań i sugestie dla praktyki leśnej (Janusz Olejnik, Stanisław Małek, Klaudia Ziemblińska, Marek Urbaniak)