• Analiza i ocena jakości żywności

30.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 10 szt.
ISBN 9788382371376

Współczesny konsument oczekuje żywności bezpiecznej, wysokiej jakości. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają badania laboratoryjne żywności prowadzone na każdym etapie jej produkcji, jak również w ramach urzędowej kontroli żywności. Z tego powodu znajomość metod oznaczania podstawowych składników żywności, dodatków do żywności czy zanieczyszczeń jest specjalistom zajmującym się produkcją i kontrolą jakości żywności niezbędna.
W książce omówiono m.in.: podstawy zapewnienia jakości wyników badań laboratoryjnych, kwestie pobierania próbek i ich przygotowania do analizy, metody analizy niektórych własności fizycznych (np. gęstości, barwy), techniki chromatograficzne i spektroskopowe, metody analizy zawartości poszczególnych grup składników żywności, metody badań właściwości żywności – przeciwutleniających i sensorycznych. Przedstawiono w niej również szczegółowe opisy metod badania składników żywności oraz wyznaczania jej właściwości fizykochemicznych, a także dane pozwalające na interpretację uzyskanych wyników.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów realizujących zajęcia na różnych kierunkach związanych z żywnością, ale może być pomocną lekturą dla pracowników branży spożywczej i urzędowej kontroli żywności, a zwłaszcza pracowników laboratoriów.

  • Autorzy: Piecyk Małgorzata (red.), Wołosiak Rafał (red.)
  • Format: 17.6x23.0cm
  • Objętość: 331
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2022
  • Wydawca: SGGW

Drodzy czytelnicy! ........................................................................................................ 7

Ewa Majewska
1. Jakość wyników analitycznych ................................................................................ 9
1.1. Walidacja procedur analitycznych .................................................................... 9
1.2. Błędy w pomiarach analitycznych .................................................................... 13
1.3. Naczynia miarowe ............................................................................................ 17
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 20
Małgorzata Piecyk
2. Pobieranie próbek do analiz ..................................................................................... 27
2.1. Plan pobierania próbek ..................................................................................... 28
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 40
Małgorzata Piecyk
3. Przygotowywanie próbek do analiz ......................................................................... 43
3.1. Metody ekstrakcji analitów ............................................................................... 44
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 53
3.2. Klarowanie i odbarwianie ................................................................................. 54
3.3. Derywatyzacja .................................................................................................. 55
3.4. Mineralizacja .................................................................................................... 56
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 62
Dorota Derewiaka
4. Pomiary gęstości w analizie żywności ..................................................................... 65
4.1. Metody pomiaru gęstości .................................................................................. 66
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 74
Ewa Majewska
5. Konduktometria ....................................................................................................... 79
5.1. Zastosowanie konduktometrii ........................................................................... 83
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 85
Rafał Wołosiak
6. Spektrofotometria absorpcyjna ................................................................................ 89
6.1. Promieniowanie elektromagnetyczne i jego absorpcja przez materię .............. 89
6.2. Aparatura pomiarowa ........................................................................................ 92
6.3. Oznaczenia ilościowe w spektrofotometrii ....................................................... 94
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................... 98
Rafał Wołosiak
7. Ocena barwy produktów spożywczych ................................................................... 101
7.1. Podstawy pomiaru barwy ................................................................................ 101
7.2. Systemy pomiaru barwy .................................................................................. 104
Ćwiczenia laboratoryjne .................................................................................. 111
Marta Ciecierska
8. Chromatografia cieczowa ........................................................................................ 117
8.1. Podziały technik chromatograficznych ............................................................ 117
8.2. Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) ........................................ 120
Ćwiczenia laboratoryjne .................................................................................. 130
Dorota Derewiaka
9. Chromatografia gazowa ........................................................................................... 135
9.1. Aparatura do chromatografii gazowej ............................................................. 136
9.2. Czynniki wpływające na efektywność rozdziału w GC ................................. 141
9.3. Analiza jakościowa i ilościowa w GC ............................................................ 142
9.4. Zastosowanie GC w analizie żywności .......................................................... 144
9.5. Sprzężenia chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) ............ 146
Ćwiczenia laboratoryjne .................................................................................. 149
Małgorzata Piecyk, Elwira Worobiej
10. Enzymy w analizie żywności ................................................................................... 153
10.1. Enzymy w analizie ilościowej składników żywności ..................................... 154
Ćwiczenia laboratoryjne.................................................................................. 159
10.2. Badania aktywności enzymów ........................................................................ 160
10.3. Biosensory enzymatyczne ............................................................................... 162
10.4. Badania strawności in vitro składników odżywczych .................................... 163
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 165
Małgorzata Piecyk, Beata Drużyńska
11. Metody analizy składu pierwiastkowego ................................................................ 169
11.1. Metody chemiczne, fizykochemiczne i potencjometryczne .
w analizie pierwiastków .................................................................................. 171
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 174
11.2. Metody instrumentalne w analizie pierwiastków ........................................... 175
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 179
Elwira Worobiej
12. Oznaczanie zawartości wody w produktach spożywczych ..................................... 183
12.1. Metody oznaczania zawartości wody ............................................................. 185
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 190
Ewa Majewska, Beata Drużyńska
13. Analiza sacharydów ................................................................................................. 197
13.1. Mono- i oligosacharydy .................................................................................. 198
13.2. Polisacharydy .................................................................................................. 203
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 206
Beata Drużyńska
14. Analiza tłuszczów .................................................................................................... 215
14.1. Metody oznaczania zawartości tłuszczu ......................................................... 216
14.2. Analiza zmian zachodzących w tłuszczach .................................................... 220
14.3. Charakterystyka tłuszczów ............................................................................. 222
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 223
Elwira Worobiej
15. Analiza białek i aminokwasów ................................................................................ 229
15.1. Metody oznaczania zawartości białek ............................................................ 230
15.2. Metody oznaczania aminokwasów ................................................................. 235
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 236
Małgorzata Piecyk
16. Analiza kwasowości produktów spożywczych ........................................................ 241
16.1. Metody oznaczania kwasowości aktywnej ..................................................... 241
16.2. Metody oznaczania kwasowości potencjalnej ................................................ 244
16.3. Oznaczanie kwasowości lotnej ....................................................................... 247
16.4. Oznaczanie kwasów organicznych ................................................................. 248
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 249
Małgorzata Piecyk, Beata Drużyńska
17. Analiza związków o dużej aktywności biologicznej ............................................... 253
17.1. Witamina C ..................................................................................................... 253
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 258
17.2. Karotenoidy .................................................................................................... 261
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 265
17.3. Tokoferole ....................................................................................................... 267
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 269
17.4. Polifenole ........................................................................................................ 270
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 274
Rafał Wołosiak
18. Metody badania właściwości przeciwutleniających ................................................ 277
18.1. Wolne rodniki i reakcje oksydacyjne .............................................................. 277
18.2. Przeciwutleniacze ........................................................................................... 279
18.3. Metody pomiaru aktywności przeciwutleniającej .......................................... 280
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 286
Ewa Majewska, Elwira Worobiej
19. Ocena zawartości wybranych dodatków do żywności ............................................. 291
19.1. Substancje konserwujące ................................................................................ 293
19.2. Przeciwutleniacze ........................................................................................... 295
19.3. Barwniki ......................................................................................................... 296
19.4. Substancje słodzące ........................................................................................ 297
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 299
Ewa Majewska, Beata Drużyńska
20. Analiza sensoryczna i badania konsumenckie w ocenie jakości żywności ............. 307
20.1. Zmysły wykorzystywane w analizie sensorycznej ......................................... 308
20.2. Sposoby oceny jakości sensorycznej .............................................................. 309
20.3. Analityczna ocena sensoryczna ...................................................................... 310
20.4. Ocena konsumencka (hedonistyczna) ............................................................. 318
Ćwiczenia laboratoryjne ................................................................................. 320