• Kategorie
  • Polityka rolna Polski w procesie integracji z Unią Europejską

55.00 -11% 49.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
55
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 2-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 14
Poczta Polska 19
Kurier DHL 19
Dostępność 9 szt.
ISBN 9788380853461

Monografia zawiera analizę działań zmierzających do zniesienia różnic i wyrównania asymetrii pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej. Publikacja wpisuje się w nurt badań polegających na ponownej zbiorczej analizie wyników wielu wcześniejszych badań, ujmując zagadnienie całościowo, co prowadzi do ich syntezy. Autorka skorzystała z różnorodnych źródeł, które zinterpretowała przy użyciu właściwych metod i technik.

  • Autorzy: Dorota Rdzanek
  • Format: B5
  • Objętość: 218
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2020
  • Wydawca: Difin

Wstęp
Wprowadzenie – definicja polityki i polityki rolnej
Problem badawczy, teza i cele, metody badawcze
Struktura pracy

ROZDZIAŁ I. Polityka rolna w Polsce na przełomie lat 80. i 90. XX w.

1. Polityka rolna – rozważania teoretyczne
1.1. Pojęcie polityki rolnej
1.2. Cele polityki rolnej i jej uwarunkowania
2. Polityka rolna Polski w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej
2.1. Polityka rolna w okresie kształtowania się nowego ustroju społeczno-politycznego Polski Ludowej
2.2. Realizacja polityki rolnej w Polsce w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej
3. W kierunku nowej polityki rolnej – w poszukiwaniu strategii dostosowawczej polskiego rolnictwa po 1989 r.
3.1. Przekształcenia strukturalne polskiego rolnictwa
3.2. Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi na przełomie lat 80. i 90. XX w.
3.3. Polskie rolnictwo wobec zasad rynkowych
3.4. Kwestia interwencjonizmu państwa w rolnictwie
3.5. Agencja Rynku Rolnego w realizacji polityki interwencyjnej państwa
4. Przekształcanie sektora państwowego w rolnictwie po 1990 r.
4.1. Likwidacja sektora państwowego w rolnictwie efektem zmian polityczno-ustrojowych w Polsce. Likwidacja PGR
4.2. Formy przekształceń własnościowych w rolnictwie
5. Układ Europejski Polski ze Wspólnotami Europejskimi
5.1. Układ Europejski, problematyka rolnicza
5.2. Realizacja postanowień Układu Europejskiego w zakresie polityki rolnej
5.3. Zbliżanie prawa rolnego w Polsce do ustawodawstwa wspólnotowego
5.4. Interwencjonizm w rolnictwie polskim w latach 1990–1994

ROZDZIAŁ II. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej – cele, instrumenty, ewolucja

1. Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej
1.1. Utworzenie Wspólnej Polityki Rolnej
1.2. Cele i ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej
2. Wspólnotowe prawo rolne
2.1. Źródła rolnego prawa wspólnotowego
2.2. Wspólna polityka rolna w polskim porządku prawnym
2.3. Procesy dostosowawcze polskiej gospodarki żywnościowej
3. Polityka rynkowa Wspólnoty Europejskiej
3.1. Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej Wspólnej Polityki Rolnej
3.2. Rola polityki rolnej w kształtowaniu struktury instytucjonalnej w Polsce

ROZDZIAŁ III. Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej i jej konsekwencje dla polskiego rolnictwa

1. Diagnoza stanu rolnictwa i wsi polskiej
1.1. Wieś i rolnictwo w świetle integracji z Unią Europejską
1.2. Bariery rozwoju obszarów wiejskich
1.3. Zasoby czynników produkcyjnych w Polsce
2. Cele polskiego rolnictwa a Wspólna Polityka Rolna
2.1. Społeczno-ekonomiczna struktura wsi i rolnictwa, determinanty ich przeobrażeń
2.2. Polskie rolnictwo – cele strategiczne a Wspólna Polityka Rolna
2.3. Program „Rozwój Obszarów Wiejskich”
3. Proces integracji a polskie rolnictwo
3.1. Program „Narodowa Strategia Integracji”
3.2. Programy pomocowe dla polskiego rolnictwa
3.3. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV. Rolnictwo i polska polityka rolna w przededniu akcesji do Unii Europejskiej

1. Kierunki zmian w polskiej polityce rolnej
1.1. Rolnictwo polskie w okresie przedakcesyjnym
1.2. „Agenda 2000”. Opinia Komisji Europejskiej o wniosku Polski o członkostwo w Unii Europejskiej
1.3. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa i droga polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej
1.4. Narodowa Strategia Integracji – rolnictwo
1.5. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej
2. Negocjacje akcesyjne Polski
2.1. Stanowisko Polski w czasie negocjacji akcesyjnych
2.2. Kwestia kupna ziemi w Polsce przez obcokrajowców
2.3. Akcesja Polski – ustalenia rolne
3. Rolnictwo polskie w nowej rzeczywistości wynikającej z członkostwa w Unii Europejskiej
3.1. Rolnictwo polskie po akcesji do Unii Europejskiej
3.2. Dopłaty bezpośrednie po przystąpieniu do Unii Europejskiej
3.3. Plany rozwojowe obszarów wiejskich w Polsce w latach 2004–2006

Zakończenie
Bibliografia