• Producent - Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne