• Transport żywności - uwarunkowania organizacyjne, techniczne, ekonomiczne oraz jego skala

20.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 3-5 dni roboczych
Cena przesyłki 12
Paczkomaty InPost 12
InPost Kurier 13
Kurier DPD 15.5
Poczta Polska 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 9788375838749

Transport pozwala na przemieszczanie materiałów, towarów i wyrobów gotowych od nadawców (producentów) do bezpośrednich konsumentów. Szczególnym rodzajem produktu jest żywność, a to ze względu na konieczność zapewnienia jej odpowiedniej jakości, ważnej dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Dlatego tego typu przewozy są objęte wieloma uregulowaniami. Dodatkowo według szacunków około 50% żywności podczas przemieszczania wymaga zapewnienia stabilnych warunków w postaci odpowiedniej temperatury i wilgotności. To powoduje, że w transporcie środków spożywczych są stosowane specjalne rozwiązania, jak przewóz w warunkach chłodniczych, z wykorzystaniem chłodzenia lub ogrzewania. W rezultacie żywność wytworzona w danym miejscu może być oferowana na całym świecie. Potwierdzeniem tego stwierdzenia są też statystyki dotyczące handlu zagranicznego żywnością. W Polsce odnotowuje się dynamiczny wzrost eksportu produktów rolno-żywnościowych, które stanowią ważny element krajowego eksportu. W 2018 r. eksport żywności stanowił 13% całkowitej sprzedaży zagranicznej wszystkich towarów i usług.

Celem monografii jest przedstawienie uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych dla transportu żywności. Celami szczegółowymi są: ukazanie uregulowań prawnych w zakresie różnych gałęzi transportu przy przewozie produktów spożywczych, zidentyfikowanie wymagań w zakresie środków transportu i urządzeń transportowych do tego rodzaju przewozu oraz przedstawienie znaczenia przemieszczania produktów spożywczych w przewozach ogółem w różnych gałęziach transportu.

W rozdziale pierwszym pracy przedstawiono pojęcia podstawowe dla transportu, żywności, prawa żywnościowego. Ukazano również ogólne i szczegółowe wymagania związane z bezpieczeństwem żywności, m.in. dotyczące przewozu produktów żywnościowych w kontrolowanej atmosferze. Zwrócono uwagę na podstawowe uregulowania transportu i wymagania względem pojazdów i przewoźnika. Omówiono najważniejsze przepisy, w tym m.in. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, czy też Umowę o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).

Rozdział drugi dotyczy przewozów żywności transportem samochodowym. Na początku przedstawiono ogólne uwarunkowania prawne transportu i szczegółowe przepisy dotyczące przewozu żywności tą gałęzią transportu, w tym w odniesieniu do poszczególnych grup towarów. Następnie ukazano uwarunkowania związane z istniejącą w Polsce infrastrukturą drogową, a także suprastrukrurą w postaci środków transportu i urządzeń pomocniczych. Skupiono się na suprastrukturze możliwej do zastosowania w przewozie produktów spożywczych. Następnie nakreślono znaczenie handlu żywnością w Polsce na podstawie statystyk dotyczących eksport i importu tego typu produktów. Przeanalizowano kierunki sprzedaży polskich produktów żywnościowych. Stanowiło to podstawę do stwierdzenia dużego znaczenia handlu żywnością w polskiej gospodarce. Na końcu ukazano rynek przewozów produktów spożywczych nakreślając tło w postaci ogólnej sytuacji na rynku przewozów „ w transporcie samochodowym i przedstawiając następnie znaczenie przemieszczania żywności.

Struktura kolejnych rozdziałów jest podobna jak drugiego. Kolejno dokonano analizy przewozów żywności z wykorzystaniem transportu kolejowego, wodnego i lotniczego. Przewozy drogą wodną zdecydowano się połączyć ze względu na podobną specyfikę w zakresie transportu żywności.

Monografia jest przeznaczona dla osób związanych z logistyką i transportem towarów, szczególnie przewozem żywności, jak również może być wykorzystana przez studentów kierunków ekonomicznych, będąc źródłem współczesnej wiedzy w zakresie transportu żywności. W publikacji podano szeroką bazę literatury, z której czytelnicy mogą korzystać dla pogłębienia wiedzy.

 

  • Autorzy: Rokicki Tomasz (współautor), Klepacki Bogdan (współautor)
  • Format: 17.5x24.0cm
  • Objętość: 144
  • Oprawa: Miękka
  • Rok wydania: 2019
  • Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Wstęp ... 5
1. Wprowadzenie do tematyki transportu żywności
1.1. Pojęcia podstawowe ... 7
1.2. Uregulowania prawne ... 13
2. Przewozy żywności transportem samochodowym
2.1. Wymagania w zakresie przewozu żywności ... 31
2.2. Infrastruktura i suprastruktura transportu samochodowego ... 43
2.3. Rynek przewozów żywności transportem samochodowym ... 58
3. Transport żywności koleją 
3.1. Warunki przewozu żywności transportem kolejowym ... 65
3.2. Infrastruktura i suprastruktura transportu kolejowego ... 68
3.3. Rynek przewozów żywności transportem kolejowym ... 74
4. Przewozy żywności drogą wodną
4.1. Wymagania w zakresie przewozu żywności transportem morskim i wodnym śródlądowym ... 81
4.2. Infrastruktura i suprastruktura transportu wodnego ... 87
4.3. Rynek przewozów żywności transportem wodnym ... 103
5. Lotniczy transport żywności
5.1. Warunki przewozu żywności transportem lotniczym ... 113
5.2. Infrastruktura i suprastruktura transportu lotniczego ... 116
5.3. Rynek przewozów żywności transportem lotniczym ... 122
Podsumowanie ... 129
Literatura ... 132
Aneks ... 141